niedziela, 1 grudnia 2013

Kalendarz LostaruNaturalny cykl Lostaru podzielony jest na cztery pory roku – wiosnę, lato, jesień oraz zimę. Ich długość jednak ulega znaczącej zmianie w zależności od regionu, w którym następują, bądź też konkretnej części danego regionu. Ogólny szkielet rozpoznawczy ustalono na podstawie zjawisk zachodzących głównie w Estrille, najbardziej zaludnionym oraz najlepiej poznanym miejscu Lostaru.
Rok podzielono na trzynaście miesięcy, by uregulować życie oraz wprowadzić porządek do wszelkich kronik i danych statystycznych przeprowadzanych w Lostarze od czasu do czasu – zwykle w wypadku wielkiej katastrofy bądź widma zagrożenia, co mobilizuje niezbyt pracowitych urzędników do sprawdzenia stanu państwa.
Tak oto można wyróżnić następujące miesiące przydzielone do kolejnych pór roku na podstawie zmian pojawiających się w Estrille oraz Cyrollie środkowym:
1.      Głębokie Mrozy zaliczające się do zimy;
2.      Pierwsze Roztopy zaliczające się do zimy;
3.      Kwitnący zaliczający się do wiosny;
4.      Wczesne Zasiewy zaliczające się do wiosny;
5.      Świergot Ptaków na przełomie wiosny oraz lata;
6.      Długi Cień zaliczający się do lata;
7.      Piekielne Upadły zaliczające się do lata;
8.      Wielkie Zbiory zaliczające się do lata;
9.      Kolorowe Lasy na przełomie lata oraz jesieni;
10.  Wietrzne Dni zaliczające się do jesieni;
11.  Spadłe Liście zaliczające się do jesieni;
12.  Białe Zaspy zaliczające się do zimy;
13.  Ostatnie Noce zaliczające się do zimy.
Trudno jednak dziwić się powszechnym w innych regionach żartom na temat nazw miesięcy, kiedy w Funnahu od Spadłych Liści aż do Wczesnych Zasiewów panuje cokolwiek sroga zima, podobnie jak w zachodnim Cyrollie, a pozostałe pory trwają po dwa miesiące.
Odwrotnie sytuacja się ma we wschodnim Cyrollie, gdzie już w czasie Głębokich Mrozów zaczyna się wiosna, a lato trwa aż do Spadłych Liści, zimę natomiast uświadczyć można jedynie w czasie Ostatnich Nocy.
Od zarania dziejów zostały wyróżnione już dwie ery – jedna zakończona Drugim Wielkim Wybuchem, od którego zaczęto liczyć kolejne lata.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz